Các quy trình làm việc

Các quy trình làm việc tại trường Đại học Điện lực như sau:

Quy trình lập kế hoạch giảng dạy Liên kết quốc tế (Xem tại đây)

Quy trình mở chương trình LKĐT Quốc tế (Xem tại đây)

Quy trình mở ngành Đào tạo Chất lượng cao (Xem tại đây)

Quy trình mời Giảng viên thỉnh giảng nước ngoài (Xem tại đây)

Quy trình tiếp nhận Lưu học sinh quốc tế (Xem tại đây)

Các quy trình khác mời xem tại trang web: http://epu.edu.vn/trang/quy-trinh-lam-viec-2230.html

Bạn cần hỗ trợ?