Giáo sư Đại học Palermo (Ý) sang làm việc và giảng dạy tại ĐH Điện lực

Chương trình làm việc của đoàn công tác Trường Đại học Palermo bao gồm: giảng dạy chuyên đề bằng tiếng anh theo các chuyên ngành cho sinh viên, tổ chức các hội thảo chuyên đề cho giảng viên và thảo luận về các nội dung phát triển hợp tác giữa hai bên.

Thông qua buổi gặp mặt, trao đổi, hai bên đã thảo luận về hợp tác nghiên cứu khoa học và hợp tác đào tạo. Ngoài việc, tiếp tục duy trì các chương trình hợp tác cũ, trường đại học Palermo cam kết sẽ hỗ trợ và giúp đỡ EPU trong đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện, bên cạnh đó, phía Palermo cũng sẽ cùng tiếp tục tham gia cùng EPU trong khuôn khổ chương trình Erasmus + cho những năm tới.

Các buổi giảng dạy chuyên đề bằng Tiếng Anh và các hội thảo chuyên đề của ba giáo sư Đại học Palermo (Ý), đã giúp sinh viên tiếp cận với những hướng nghiên cứu mới trong chuyên ngành mình đang học, cũng như giúp giảng viên giữa hai trường trao đổi sâu hơn về chuyên môn như microgirds, smartgirds…

Một số hình ảnh:

Làm việc với Trường ĐH Palermo (Ý) về các chương trình hợp tác giữa hai bên

Giáo sư Đại học Palermo (Ý) giảng dạy tại EPU

 

Bạn cần hỗ trợ?