Hội thảo đào tạo Giảng viên về các Dự án Kỹ thuật Dựa vào Cộng đồng (EPICS) của Đại học Arizona ( Mỹ)

Ngày 19/07/2017, các giảng viên của Khoa Điện tử Viễn thông, Quản lý năng lượng, TTĐT&HTQT - Trường Đại học Điện lực đã tham gia Hội thảo đào tạo Giảng viên về các Dự án Kỹ thuật Dựa vào Cộng đồng (EPICS).  Buổi hội thảo một ngày tập trung vào việc phát triển chương trình Học tập-Dạy học và Dựa vào Dự án cho các nhóm sinh viên STEM kết hợp với Tư duy doanh nghiệp và Học tập Dịch vụ. Đã có nhiều trao đổi chuyên sâu trong buổi hội thảo nhằm thiết lập các mối quan hệ giữa Đại học Bang Arizona và các tổ chức giáo dục khác để thiết lập các khóa học hợp tác xuyên các cơ sở giáo dục trong đó có các  nhóm sinh viên của hai trường đại học có thể làm việc chung trong các dự án phục vụ cộng đồng của hai trường.

EPICS là một giải thưởng quốc gia trao cho các chương trình doanh nghiệp xã hội đoạt giải. Các nhóm sinh viên thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống để giải quyết các vấn đề dựa trên STEM cho các tổ chức từ thiện, trường học, cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận.  Trình tự của khóa học bao gồm tính khả thi và lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng, thực hiện và một dự án đầu tư. Với mục đích nhằm giải quyết vấn đề tận gốc và nhìn thấy một bức tranh tổng thể, tư duy đột phá, có rất nhiều cuộc thi được sử dụng như một phương tiện trong thế giới thật để cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm để tập trung vào những ý tưởng của họ, đáp ứng thời gian, viết kế hoạch kinh doanh và thể hiện ý tưởng cho thế giới. Những kết quả đạt được là gì? Nhóm công tác của EPICS đang tìm kiếm nguồn ngân sách để biến những ý tưởng của họ thành sự thật. 

Hội thảo được giảng dạy bởi lãnh đạo Chương trình EPICS của ASU - Thầy Josh Loughman và Cô Hope Parker. 

Một trong những hoạt động cho các trường tham gia dự án BUILD-IT triển khai thời gian tới là tham gia khóa học đào tạo về Oracle Java Foundation Train – the –Trainner của Oracle Academy tài trợ vào tháng 8/2017. Đây là cơ hội tốt cho CB-GV nâng cao phương pháp giảng dạy cho sinh viên dựa trên phương pháp Project-based.

Bạn cần hỗ trợ?