Làm việc với Trường Đại học Điện lực Thượng Hải về triển khai chương trình hợp tác đào tạo

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nhà trường, ngày 23/01/2018 đoàn công tác của SUEP đã sang thăm và làm việc với Trường Đại học Điện lực về việc triển khai các chương trình hợp tác đào tạo hệ đại học 2+2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Mục đích của chuyến thăm và làm việc lần này là xúc tiến triển khai các chương trình hợp tác đào tạo giứa hai nhà trường. Cụ thể là: thống nhất về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo tiếng trung để chuẩn bị cho việc học chuyên ngành tại SUEP. Ngoài ra, trong chuyến thăm này, SUEP cũng giới thiệu một số công ty là đối tác của SUEP sẽ tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp từ chương trình hợp tác này vào làm việc tại các dự án của công ty đang được triển khai tại Việt Nam.

Có thể nói, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đào hai nhà trường, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, giảng viên, cho đến tìm kiếm các cơ hội việc làm sau tốt nghiệp mà hai nhà trường dành cho chương trình, Chương trình hợp tác đào tạo 2+2 hệ đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học giữa EPU và SUEP sẽ là điểm sáng về mô hình liên kết quốc tế giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Đồng thời, tạo cơ hội lớn cho những học viên tham gia khóa đào tạo.

Bạn cần hỗ trợ?