Lịch công tác tuần 52 năm học 2017-2018

Trung tâm ĐT&HTQT thông báo lịch công tác tuần 52 như sau:

Bạn cần hỗ trợ?