Thông báo chọn học ngoại ngữ đối với SV khóa D13

Thực hiện chủ trường đa dạng hóa lựa chọn học tập ngoại ngữ hỗ trợ định hướng nghề nghiệp tương lai cho sinh viên, Trường Đại học Điện lực thông báo về việc lựa chọn môn học ngoại ngữ đối với sinh viên khóa D13nhập học năm 2018 như sau:

1. Môn ngoại ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo (7 tín chỉ): Sinh viên được quyền lựa chọn một trong ba ngoại ngữ sau:

- Tiếng Anh

- Tiếng Trung

- Tiếng Nhật

Sinh viên cần phải xác nhận lựa chọn một trong ba ngoại ngữ trên trong thời gian làm thủ tục nhập học tại trường.

 2. Các khóa học ngoại ngữ bổ trợ: Ngoài chương trình chính khóa, Nhà trường tổ chức các khóa học ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao cho các sinh viên có nhu cầu.

3. chi tiết liên hệ tư vấn:

Sinh viên được tư vấn trực tiếp tại Bàn tư vấn ngoại ngữ (trong ngày nhập học) hoặc tại:

  1. Trung tâm ĐT&HTQT, tầng 4, nhà B, trường Đại học Điện lực. Điện thoại: 024.2218.6100 hoặc 0912.468.912, website: cict.epu.edu.vn.
  2. Khoa Ngoại ngữ, phòng 203 nhà M, trường Đại học Điện lực. Điện thoại: 024.2218.5615, website: ffl.epu.edu.vn.

Bạn cần hỗ trợ?