Danh sách CBGV

DÁNH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN - TRUNG TÂM ĐT&HTQT 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1. Hoàng Thị Kim Oanh Giảng viên - Giám đốc Trung tâm 0979.885.237 oanhhtk@epu.edu.vn
2. Nguyễn Thị Hồng Vân Giảng viên 0912.468.912 vannth@epu.edu.vn
3. Lương Thị Quỳnh An Chuyên viên 0904.962.774 anltq@epu.edu.vn
4. Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 0982.831.404 nghean@epu.edu.vn
5. Tống Thùy Vân Chuyên viên 0972.052.969 vantt@epu.edu.vn

Bạn cần hỗ trợ?