GIỚI THIỆU

Tên chính thức: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tên tiếng Anh  : Center for International Cooperation and Training

Tên viết tắt       : CICT

Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (TT ĐT&HTQT) trực thuộc Trường Đại học Điện lực được thành lập theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày 24/1/2007. TT ĐT&HTQT có chức năng xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác đào tạo chất lượng cao được ký kết giữa Đại học Điện lực và các trường đại học uy tín trên thế giới.

Mục tiêu của TT ĐT&HTQT: trở thành một đơn vị hợp tác đào tạo quốc tế hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành kỹ thuật nói chung và ngành Điện nói riêng.

Các chương trình do TT ĐT&HTQT quản lý gồm:

* Hợp tác với các đối tác tại Úc:

- Hợp tác với Đại học Deakin: thực hiện chương trình trao đổi và chuyển tiếp Đại học

- Hợp tác đào tạo với Học viện Chisholm: Đào tạo liên kết Cao đẳng Hệ thống điện Việt Úc toàn phần tại Việt Nam

* Hợp tác với đối tác tại Ý:

Hợp tác đào tạo với Đại học Palermo:  Đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện.

* Hợp tác với đối tác tại Đài Loan:

Hợp tác đào tạo với Đại học I-Shou: Đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

* Hợp tác các đối tác tại Trung Quốc

- Đại học Điện lực Thượng Hải:

- Đại học KHKT ĐT Quế Lâm:

- Đại học Bách Khoa Quế Lâm:

- Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc:

* Đào tạo các lớp ngắn hạn

* Quản lý Lưu học sinh quốc tế: Lào, Trung Quốc, Mông Cổ....

* Các dự án hợp tác đào tạo quốc tế khác: như trao đổi sinh viên, trại hè quốc tế....

Bạn cần hỗ trợ?