LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ:         Tầng 4 – nhà B – trường Đại học Điện lực

                     235 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm,  Hà Nội

Điện thoại:    024.2218 6100

Fax:              024.3836 2065

Email:           cict@epu.edu.vn

Website:      www.cict.epu.edu.vn

Bạn cần hỗ trợ?